SATSNINGSOMRÅDER

TRYGGHET – OMSORG – FENOMENOLOGI

Våre barnehager skal være trygge små baser med med fokus på overgangen fra familie til barnehage for de aller yngste barna. Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.


Trygghet

Det er et viktigmål for oss å også sørge for at foreldrene er trygge. For å oppnå dette har vi fokus på en åpen kommunikasjon med foreldrene. Dette legger vi særlig vekt på i oppstartsfasen når barn og foreldre er nye I barnehage.


Små barn krever mye oppmerksomhet, og vi mener at trygghet og trivsel oppnås best i små grupper, og med faste omsorgspersoner. Vi er organisert som familiebarnehager/ dobbel gruppe, som skiller seg fra store og ordinære barnehager ved at det er en begrensning på 8-10 barn.


Omsorg

Omsorg er en del av vår hovedsatsning, og et gjennomgående tema for oss voksne gjennom hele barnehageåret.


Vi har dyktige og engasjerte førskolelærere, og de har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, sammen med flinke og samvittighetsfulle pedagogisk medarbeidere/ barnehageassistenter.


Fenomenologi

I korte trekk går dette ut på at at de minste  barna har andre omsorgsbehov og uttrykksmåter og dette må taes hensyn til og verdsettes. Jo mindre kropp, jo mer kropp er en utmerket måte å si det på!


Toddlerkulturen er typisk på en småbarnsavdeling der barna ikke nødvendigvis snakker så mye sammen med ordene sine, men snakker samme språk med å f.eks løpe sammen, rulle på gulvet eller sitte sammen å le. Grunnen til at dette blir kommunikasjon er fordi det gjøres i et fellesskap. Barna leser hverandres kroppsspråk og responderer på hverandres ytringer.


Det viktigste mener man er at barna blir sett ”der de er” og at det gis rom for det kroppslige og sansende barnet slik at det utvikler seg til et barn med mestringsfølelse og trygghet. Samt at dette i tillegg til identitetsutviklingen styrkes best ved å la barne bruke nettopp kropp og sanser. Vi må huske på at små barn lever i en ”her og nå-tilværelse”.

I en barnehage med et fenomenologisk perspektiv er det viktig å gi barna og deres kroppslige og sansende behov, plass og fokus. Dette krever voksne som er engasjerte, tydelige og lekne og som ser verdien i et slikt perspektiv. Det er viktig at hele personalet vet hva dette innebærer.


Mat og drikke

Våre barnehager holder all mat/ drikke, og vi lager varn lunsj/ middag hver dag. Vi har en 4 ukers meny vi følger. Vi har valgt Kolonial.no som leverer til alle barnehagene hver uke. Dette betales av foreldrene via kostpenger.


Våre barnehager har et tett samarbeid med bydeler, helsetjenesten, fagsenter og andre offentlige instanser etter behov.


Våre barnehager bruker ekstern regnskapsfører, som sørger for fakturering og regnskap for våre barnehager.


KONTAKT


Bitteliten Barnehager AS

Steingrimsvei 3a

1185 Oslo


Tlf: 91 18 38 83

© Bitteliten Barnehager AS 1989 - 2020