Våre barnehager skal være trygge små baser med fokus på overgangen fra familie til barnehage

OM OSS

Vi har tilsammen 5 familiebarnehager, beliggende i 2 forskjellige bydeler;

Nordstrand og Sagene.


Ellen Pettersen er utdannet førskolelærer og har drevet barnehager siden 1989. Vi har tilsammen 5 familiebarnehager/ dobbel gruppe, beliggende i 2 forskjellige bydeler; Nordstrand og Sagene..

VÅRE SATNINGSOMRÅDER

Trygghet

Barna skal gis nærhet og trygghet i små grupper med andre barn og assistenter under veiledning av en pedagogisk leder.

Omsorg

Små barn krever mye oppmerksomhet, og vi mener at trygghet og trivsel oppnås best i små grupper, og med faste omsorgspersoner.

Fenomenologi

I korte trekk går dette ut på at at de minste  barna har andre omsorgsbehov og uttrykksmåter og dette må taes hensyn til og verdsettes.

SØK PLASS I EN AV VÅRE BARNEHAGER

VARMMAT

I våre barnehager serverer vi et brødmåltid og et varmt måltid hver dag.

Vi serverer varmmat fordi vi mener det er bra for de små barna. Barna blir eksponert for mange forskjellige matvarer og retter, og matgleden er stor rundt våre spisebord.

KONTAKT


Bitteliten Barnehager AS

Steingrimsvei 3a

1185 Oslo


Tlf: 91 18 38 83

© Bitteliten Barnehager AS 1989 - 2020