SYKE BARN I BARNEHAGEN

Gode råd om sykdommer hos barn

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg det spørsmålet… Er mitt barn for sykt til å gå i barnehagen?


Hensikten med denne brosjyren er å gi informasjon som gjør det lettere for foreldre å svare på dette spørsmålet. Det er viktig å gå ut fra barnets behov.  Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det ofte masete og mange barn ønsker personalets oppmerksomhet. Ditt barn skal være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i vanlige aktiviteter.


Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand dvs. hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke vøre med i leken i barnehagen. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefelleskap eller ikke.


Det er viktig at du rådfører deg med personalet når du føler deg usikker. Etter en lengre tids sykdom kan det være riktig å la barnet være med i barnegruppen kortere tid de første dagene.


Hvis du er i tvil om barnets diagnose og behandling, kan du ta kontakt med en allmennpraktiserende lege eller helsesøster om å få råd og hjelp til å bedømme dette.

KONTAKT


Bitteliten Barnehager AS

Steingrimsvei 3a

1185 Oslo


Tlf: 91 18 38 83

© Bitteliten Barnehager AS 1989 - 2020